przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin

PRZETARGI

Remont reaktora biologicznego zlokalizowanego na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie - etap II Postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych ramach Projektu: Poprawa gospodarki...
data publikacji 01-03-2016
termin składania ofert 16-03-2016

    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na Dostawę samochodu dostawczego do 3,5 t dla potrzeb działu eksploatacji ZWiK – Sochaczew Sp. z o.o. I.       ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji...
data publikacji 18-02-2016
termin składania ofert 26-02-2016

  DOSTAWA WODOMIERZY Z SYSTEMEM ODCZYTU RADIOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW SP. Z O. O. Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZWiK - Sochaczew Sp. z ...
data publikacji 01-02-2016
termin składania ofert 09-02-2016

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   DOSTAWA WODOMIERZY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA SYSTEMU ODCZYTU RADIOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW SP. Z O. O. Prowadzonego w oparciu o ...
data publikacji 21-01-2016
termin składania ofert 29-01-2016

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla Projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew etap II, regulam...
data publikacji 02-12-2015
termin składania ofert 08-12-2015

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY 95 DO SAMOCHODÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZWiK - So...
data publikacji 27-11-2015
termin składania ofert 07-12-2015

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNLANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamó...
data publikacji 23-11-2015
termin składania ofert 02-12-2015

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Sochaczew na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o.  Prowadzonego w oparc...
data publikacji 14-09-2015
termin składania ofert 14-11-2015

  Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.  zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.   Warunki przeprowadzenia badania: Miejs...
data publikacji 11-09-2015
termin składania ofert 30-09-2015

Sochaczew: Zakup kamery do monitoringu kanałów sanitarnych Numer ogłoszenia: 207586 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
data publikacji 13-08-2015
termin składania ofert 21-08-2015

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość