przejdź do Sochaczew.pl
155748 odwiedzin

PRZETARGI

    DOSTAWA WODOMIERZY Z SYSTEMEM ODCZYTU RADIOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW SP. Z O. O. Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZWiK - Sochaczew Sp....
data publikacji 18-01-2017
termin składania ofert 26-01-2017

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY 95 DO SAMOCHODÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZWiK - So...
data publikacji 30-11-2016
termin składania ofert 09-12-2016

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNLANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamó...
data publikacji 25-11-2016
termin składania ofert 06-12-2016

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Sochaczew na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o.  Prowadzonego w oparc...
data publikacji 22-09-2016
termin składania ofert 03-10-2016

    Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.  zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. Warunki przeprowadzenia badania: Miejsce...
data publikacji 05-09-2016
termin składania ofert 30-09-2016

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego, Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego, Lechickiej i Kochanows...
data publikacji 22-08-2016
termin składania ofert 07-09-2016

    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KOMPLEKSOWYCH NAPRAW SAMOCHODÓW ZWiK Sochaczew Sp. z o.o.  I.       ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji – S...
data publikacji 05-07-2016
termin składania ofert 14-07-2016

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W PASIE DROGOWYM UL. SPACEROWEJ I DEWAJTIS Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZWiK - Sochacze...
data publikacji 14-06-2016
termin składania ofert 22-06-2016

Remont reaktora biologicznego zlokalizowanego na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie - etap II Postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych ramach Projektu: Poprawa gospodarki...
data publikacji 18-03-2016
termin składania ofert 04-04-2016

      OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKŁADU WODODCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW SP. Z O.O. I postępowanie przetargowe   1.   Nazwa i siedziba organiza...
data publikacji 17-03-2016
termin składania ofert 01-04-2016

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość