przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin

PRZETARGI

Operator obiektu Kramnic Miejskich zlokalizowanych przy zbiegu ulic Wąskiej -1 Maja - Warszawskiej ogłasza: Pisemny konkurs ofert na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej o p...
data publikacji 10-08-2018
termin składania ofert 10-10-2018

      OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej – etap II.  Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o....
data publikacji 16-02-2018
termin składania ofert 05-03-2018

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM TURBODMUCHAWY DLA UKŁADU NAPOWIETRZAJĄCEGO REAKTORA BIOLOGICZNEGO MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE  Prowadzonego w oparciu o Re...
data publikacji 08-02-2018
termin składania ofert 16-02-2018

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej – etap II.  Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o. ...
data publikacji 24-01-2018
termin składania ofert 08-02-2018

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   DOSTAWA WODOMIERZY Z SYSTEMEM ODCZYTU RADIOWEGO DLA POTRZEB „ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O. O. Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania z...
data publikacji 22-12-2017
termin składania ofert 04-01-2018

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNLANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE  W 2018 R. Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzi...
data publikacji 24-11-2017
termin składania ofert 04-12-2017

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY 95 DO SAMOCHODÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W 2018 R. Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w...
data publikacji 20-11-2017
termin składania ofert 28-11-2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa wraz z montażem stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla potrzeb sieciowej tłoczni ścieków PP-1 w Sochaczewie przy ul. Gawłowskiej na dz. nr ew. 184/3 miasto Sochaczew.   Termin skł...
data publikacji 28-09-2017
termin składania ofert 06-10-2017

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKŁADU WODODCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW SP. Z O.O. IV postępowanie przetargowe   1.   Nazwa i siedziba organizatora ...
data publikacji 26-09-2017
termin składania ofert 10-10-2017

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Sochaczew na zlecenie „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.  Prowadzonego w opa...
data publikacji 18-09-2017
termin składania ofert 26-09-2017

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość