przejdź do Sochaczew.pl
147798 odwiedzin

PRZETARGI

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.  z siedzibą: 96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7 zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2013 r....
data publikacji 28-08-2013
termin składania ofert 30-09-2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANLAIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA SOCHACZEW   Prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w ZWiK - Sochaczew Sp. z o.o.     ...
data publikacji 14-08-2013
termin składania ofert 26-08-2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   PROWADZENIE PRAC GEODEZYJNYCH NA TERENIE MIASTA SOCHACZEW   Prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w ZWiK - Sochaczew Sp. z o.o.     Zakład Wodociągów i...
data publikacji 14-08-2013
termin składania ofert 27-08-2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WĄSKIEJ, 1 MAJA I REYMONTA Prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w ZWiK – Sochaczew Sp. z o.o.   Zakład Wodociągów...
data publikacji 31-07-2013
termin składania ofert 07-08-2013

Normal 0 21 false false false   Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o., w oparciu o zapisy § 57 ust.1 pkt 1.1 l Regulaminu Udzielania Zamówień w ZWiK - Sochaczew Sp. z o.o., zwraca się z...
data publikacji 23-07-2013
termin składania ofert 30-07-2013

OGŁOSZENIE O PISEMNYM KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO   Operator obiektu Kramnie Miejskich zlokalizowanych przy zbiegu ulic Wąskiej -1 Maja - Warszawskiej ogłasza:   Pisemny konkurs ofert na najem lok...
data publikacji 03-07-2013
termin składania ofert 09-07-2013

Operator obiektu Kramnie Miejskich zlokalizowanych przy zbiegu ulic Wąskiej -1 Maja - Warszawskiej ogłasza:   Pisemny konkurs ofert na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Sochaczewie przy zbiegu ulic Wąskiej...
data publikacji 03-07-2013
termin składania ofert 09-07-2013

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   NA WYŁONIENIE PODWYKONAWCY DO BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA SOCHACZEWA (w obrębach ewidencyjnych Chodaków, Wypalenisko część północna ,)  DZIAŁAJ...
data publikacji 18-03-2013
termin składania ofert 02-04-2013

        OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   NA WYŁONIENIE PODWYKONAWCY DO BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA SOCHACZEWA ( w obrębach ewidencyjnych Karwowo, Rozlazłów, Sochaczew za Bzurą...
data publikacji 11-03-2013
termin składania ofert 25-03-2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   NA WYŁONIENIE WYKONAWCY DO BUDOWY KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. DŁUGIEJ NA DZIAŁKACH NR: 1227/2, 885, 853, 476, 1330, 2896/1, 1333/1  W MIEŚCIE SOCHACZEW   Pr...
data publikacji 13-02-2013
termin składania ofert 20-02-2013

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość