przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin

PRZETARGI

      ZAPYTANIE OFERTOWE   Dotyczy:     Świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.        I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłow...
data publikacji 22-03-2019
termin składania ofert 01-04-2019

    ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy:  Kompleksowa deratyzacja w obiektach Spółki.   I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew NIP: 837-16-66-938,...
data publikacji 21-03-2019
termin składania ofert 29-03-2019

    ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy:  Przegląd techniczny obiektów budowlanych „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. oraz budynku Kramnic Miejskich w Sochaczewie.   I.                    ZAMAW...
data publikacji 12-03-2019
termin składania ofert 20-03-2019

    ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy:  Kompleksowa deratyzacja w obiektach Spółki (I etap).   I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew NIP: 837-1...
data publikacji 11-03-2019
termin składania ofert 19-03-2019

      ZAPYTANIE OFERTOWE   Dotyczy:     Świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.        I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłow...
data publikacji 06-03-2019
termin składania ofert 14-03-2019

    ZAPYTANIE OFERTOWE   Dotyczy:     Świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.     I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7 9...
data publikacji 25-02-2019
termin składania ofert 01-03-2019

    ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy:    Opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu „Wymiana urządzeń i instalacji grzewczych oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji...
data publikacji 14-02-2019
termin składania ofert 22-02-2019

      Zapytanie ofertowe   Dotyczy: Prace geodezyjne na terenie miasta Sochaczew w 2019r.   I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. Ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew NIP: 8...
data publikacji 31-01-2019
termin składania ofert 08-02-2019

        ZAPYTANIE OFERTOWE   Dotyczy:     Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego na potrzeby Działu Eksploatacji „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o.      ...
data publikacji 15-01-2019
termin składania ofert 23-01-2019

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Sukcesywna dostawa wodomierzy z systemem odczytu radiowego dla potrzeb „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielan...
data publikacji 14-01-2019
termin składania ofert 22-01-2019

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość