przejdź do Sochaczew.pl
176248 odwiedzin

PRZETARGI

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spartańskiej w Sochaczewie Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o...
data publikacji 11-09-2019
termin składania ofert 26-09-2019

   Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.  zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok.   Warunki przeprowadzenia badania: ...
data publikacji 30-08-2019
termin składania ofert 16-09-2019

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Wodociągowej wraz z przejściem pod rzeką Bzurą w dzielnicy Chodaków w mieście Sochaczew Prowadzonego w oparciu o Regulam...
data publikacji 09-07-2019
termin składania ofert 24-07-2019

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa przyłącza energetycznego SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz wewnętrznej linii zasilających istniejące urządzenia na terenie Przepompow...
data publikacji 01-07-2019
termin składania ofert 16-07-2019

    ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy: Sukcesywna dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.   I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – ...
data publikacji 19-06-2019
termin składania ofert 27-06-2019

      ZAPYTANIE OFERTOWE   Dotyczy:     Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, kształtek ze stali ocynkowanej,  armatury stalowej i żeliwnej na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. ...
data publikacji 17-06-2019
termin składania ofert 25-06-2019

    ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy: Sukcesywna dostawa opasek naprawczych ze stali nierdzewnej, łączników, doszczelniaczy i kompensatorów z żeliwa sferoidalnego na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochacz...
data publikacji 14-06-2019
termin składania ofert 24-06-2019

    ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy: Sukcesywna dostawa rur i kształtek kanalizacyjnych PVC wraz ze studzienkami rewizyjnymi na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.   I. ZAMAWIAJĄCY „Z...
data publikacji 14-06-2019
termin składania ofert 24-06-2019

    ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy: Sukcesywna dostawa rur i kształtek wodociągowych PE na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.   I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Soc...
data publikacji 14-06-2019
termin składania ofert 24-06-2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa przyłącza energetycznego SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz wewnętrznej linii zasilających istniejące urządzenia na terenie Przepompowni Wod...
data publikacji 11-06-2019
termin składania ofert 28-06-2019

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość