przejdź do Sochaczew.pl
180598 odwiedzin

PRZETARGI

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNLANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE  W 2020 R.  Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania...
data publikacji 18-11-2019
termin składania ofert 27-11-2019

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY 95 DO SAMOCHODÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ „ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O. W 2020 R.  Prowadzonego w oparc...
data publikacji 29-10-2019
termin składania ofert 08-11-2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Wymiana sieci wodociągowej w ul. J. Kochanowskiego i ul. Polnej w Sochaczewie Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – Sochaczew” Sp. z ...
data publikacji 16-10-2019
termin składania ofert 31-10-2019

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. J. Kochanowskiego i ul. Polnej na odcinku pomiędzy dz. nr 805/6 a ul. Cieplną w Sochaczewie   Prowadzonego w oparciu o...
data publikacji 10-10-2019
termin składania ofert 25-10-2019

      OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Wymiana sieci wodociągowej w ul. J. Kochanowskiego i ul. Polnej w Sochaczewie   Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – Socha...
data publikacji 30-09-2019
termin składania ofert 15-10-2019

Sochaczew, dnia 23.09.2019r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Sochaczew na zlecenie „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z...
data publikacji 23-09-2019
termin składania ofert 08-10-2019

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spartańskiej w Sochaczewie Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o...
data publikacji 11-09-2019
termin składania ofert 26-09-2019

   Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.  zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok.   Warunki przeprowadzenia badania: ...
data publikacji 30-08-2019
termin składania ofert 16-09-2019

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Wodociągowej wraz z przejściem pod rzeką Bzurą w dzielnicy Chodaków w mieście Sochaczew Prowadzonego w oparciu o Regulam...
data publikacji 09-07-2019
termin składania ofert 24-07-2019

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa przyłącza energetycznego SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz wewnętrznej linii zasilających istniejące urządzenia na terenie Przepompow...
data publikacji 01-07-2019
termin składania ofert 16-07-2019

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość